Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΡΑΚΟΥ
Πολιτιστικού Κέντρου, 10
2836, Κοράκου
Τηλ: 22932903, 99337983
Φαξ: 22933470


 
 
Κοινοτικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοράκου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Καραμανής (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99337983
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Γρηγορίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99543802
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Σάββα
Τηλέφωνα: 99018374
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Ιωάννου
Τηλέφωνα: 99541107
   
Ονοματεπώνυμο: Χρύσανθος Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99649391
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Κυπριανού
Τηλέφωνα: 99689047
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Παραπάνος
Τηλέφωνα: 99432668

 

 
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.